Cc time gif
Cc times ch 2280x300px
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

精彩跨界古筝表演

旅游
记者:
2017年11月24日 14:17

11月22日晚上,金界古筝演奏家在世界中文报业协会第50届年会欢迎晚迎上,献上精彩跨界古筝表演。

 

广告
1500x600 1byte
Cct poster 1500px x 600px

相关新闻