Cc time gif
Banner app copy

GMAC:工人会见洪森后可休息半天

国内
记者:
2017年11月24日 12:25

在过去三个月内,洪森走访探望工人19次,共有20万8640名工人参加。(图:洪森脸书)

(金边讯)柬埔寨成衣厂商协会(GMAC)要求厂商允许工人在会见洪森总理后休息半天。

据GMAC于23日发布的通告指出,洪森总理自8月以来,走访各个制衣厂,以表达对工人的关注。

通告指出,自8月20日至11月22日,洪森总理探望工人19次,共有20万8640名工人参加。

它称,在洪森总理的建议下,自11月22日起,洪森总理走访的工厂工人可休息半天(在当天)。

它称:“工人们为了会见总理而起的很早,因此工厂被要求允许工人休息半天。”                                                                  

广告
Photo 2023 12 29 10.34.23
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 2961

相关新闻