Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2
Cambodia yima pharmaceutical trading co.  ltd.

七月十五中元节 柬埔寨华人祭拜好兄弟

国内
记者:
2018年8月25日 12:06

(金边讯)今日是农历七月十五中元节,金边华人按传统习俗祭拜祖先及好兄弟。


 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻