Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

16政党领袖见强人洪森 眼神充满崇拜和不自在(组图)

国内
记者:
2018年8月21日 10:57

(金边讯)政府与政党对话会今早9时在总理府召开,不少败选的政党领袖第一次面对强人洪森时,眼神充满崇拜和不自在。

 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻