Cc time gif
Banner app copy

备年货!金边乌亚西市场年味浓(组图)

国内
记者:
Phal Reach
2024年2月08日 11:11

明日(9日)就要吃年夜饭了,不少民众今早到传统市场采购,海鲜、肉品、水果都成为民众的下手目标。在金边最大的华人聚居区,乌亚西市场涌现人潮,年味儿十足,热闹非凡。

金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)
金边乌亚西市场年味浓。(图:柬中时报记者 Phal Reach 摄)


广告
Photo 2023 12 29 10.34.23
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 2961

相关新闻