Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

初步统计:人民党在拜灵省获2万2789张支持票 得票率75.41%

国内
记者:
2018年7月29日 22:34

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在拜灵省得票率多达75.41%,票数为2万2789票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻