Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在拜灵省获2万2789张支持票 得票率75.41%

国内
记者:
2018年7月29日 22:34

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在拜灵省得票率多达75.41%,票数为2万2789票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻