Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在奥多棉芷省获6万8586张支持票 得票率74.41%

国内
记者:
2018年7月29日 22:11

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在奥多棉芷省得票率多达74.41%,票数为6万8586票。


 

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻