Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300
%e5%8a%a0%e5%8d%8e%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%ef%bc%882020.12.12%ef%bc%89

初步统计:人民党在白马省获1万7472张支持票 得票率78.74%

国内
记者:
2018年7月29日 21:58

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在白马省得票率多达78.74%,票数为1万7472票。


 

广告
Canadia banner
Olympia   website

相关新闻