Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在茶胶省获34万7938张支持票 得票率73.43%

国内
记者:
2018年7月29日 21:55

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在茶胶省得票率多达73.43%,票数为34万7938票。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻