Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在柴桢省获21万0583张支持票 得票率74.46%

国内
记者:
2018年7月29日 21:54

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在柴桢省得票率多达74.46%,票数为21万0583票。

广告
W hanuman 750w 300h
555111

相关新闻