Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在柴桢省获21万0583张支持票 得票率74.46%

国内
记者:
2018年7月29日 21:54

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在柴桢省得票率多达74.46%,票数为21万0583票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻