Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在柴桢省获21万0583张支持票 得票率74.46%

国内
记者:
2018年7月29日 21:54

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在柴桢省得票率多达74.46%,票数为21万0583票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻