Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

初步统计:人民党在上丁省获4万5909张支持票 得票率75.84%

国内
记者:
2018年7月29日 21:51

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在上丁省得票率多达75.84%,票数为4万5909票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻