Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad

初步统计:人民党在西哈努克省获7万2045张支持票 得票率70.20%

国内
记者:
2018年7月29日 21:47

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在西哈努克省得票率多达70.20%,票数为7万2045票。

Olympia   website

相关新闻