Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

初步统计:人民党在暹粒省获25万6484张支持票 得票率64.94%

国内
记者:
2018年7月29日 21:45

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在暹粒省得票率多达64.94%,票数为25万6484票。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻