Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

初步统计:人民党在柏威夏获6万7941张支持票 得票率71.02%

国内
记者:
2018年7月29日 21:37

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在柏威夏省得票率多达71.02%,票数为6万7941票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻