Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在柏威夏获6万7941张支持票 得票率71.02%

国内
记者:
2018年7月29日 21:37

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在柏威夏省得票率多达71.02%,票数为6万7941票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻