Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在蒙多基里省获2万5337张支持票 得票率76.14%

国内
记者:
2018年7月29日 21:32

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在蒙多基里省得票率多达76.14%,票数为2万5337票。


 

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻