Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在桔井省获10万3911票张支持票 得票率70.50%

国内
记者:
2018年7月29日 21:29

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在桔井省得票率多达70.50%,票数为10万3911票。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻