Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Alpha bank banner
Cc times 2280wx300hpx (1)
Fixeddepo 1200x200px

初步统计:人民党在国公省获3万9453张支持票 得票率75.28%

国内
记者:
2018年7月29日 21:27

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在国公省得票率多达75.28%,票数为3万9453票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 1369

相关新闻