Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad

初步统计:人民党在国公省获3万9453张支持票 得票率75.28%

国内
记者:
2018年7月29日 21:27

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在国公省得票率多达75.28%,票数为3万9453票。

Olympia   website

相关新闻