Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在国公省获3万9453张支持票 得票率75.28%

国内
记者:
2018年7月29日 21:27

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在国公省得票率多达75.28%,票数为3万9453票。

广告
W hanuman 750w 300h
555111

相关新闻