Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在贡不省获19万8026张支持票 得票率66.51%

国内
记者:
2018年7月29日 21:22

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在贡不省得票率多达66.51%,票数为19万8026票。


 

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻