Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad

初步统计:人民党在贡不省获19万8026张支持票 得票率66.51%

国内
记者:
2018年7月29日 21:22

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在贡不省得票率多达66.51%,票数为19万8026票。


 

Olympia   website

相关新闻