Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在磅通省获19万1731张支持票 得票率64.01%

国内
记者:
2018年7月29日 21:20

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在磅通省得票率多达64.01%,票数为19万1731票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻