Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在实居省获28万4330张支持票 得票率74.77%

国内
记者:
2018年7月29日 21:17

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在实居省得票率多达74.77%,票数为28万4330票。


 

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻