Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在实居省获28万4330张支持票 得票率74.77%

国内
记者:
2018年7月29日 21:17

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在实居省得票率多达74.77%,票数为28万4330票。


 

555111

相关新闻