Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

初步统计:人民党在磅清扬省获17万8528张支持票 得票率70.84%

国内
记者:
2018年7月29日 21:13

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在磅清扬省得票率多达70.84%,票数为17万8528票。

 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻