Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在磅湛省获24万2169张支持票 得票率64.66%

国内
记者:
2018年7月29日 21:11

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在磅湛省得票率多达64.66%,票数为24万2169票。

 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻