Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

初步统计:人民党在马德望省获28万3230张支持票 得票率67.68%

国内
记者:
2018年7月29日 21:08

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在马德望省得票率多达67.68%,票数为28万3230票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻