Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Camwins cambodia business office 2
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2

初步统计:人民党在马德望省获28万3230张支持票 得票率67.68%

国内
记者:
2018年7月29日 21:08

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在马德望省得票率多达67.68%,票数为28万3230票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻