Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

初步统计:人民党在卜迭棉芷省获15万8760张支持票 得票率69.80%

国内
记者:
2018年7月29日 21:05

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,执政的人民党在卜迭棉芷省得票率多达69.80%,票数为15万8760票。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻