Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在卜迭棉芷省获15万8760张支持票 得票率69.80%

国内
记者:
2018年7月29日 21:05

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,执政的人民党在卜迭棉芷省得票率多达69.80%,票数为15万8760票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻