Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

苏庆在马德望投票 高举胜利手势

国内
记者:
2018年7月29日 10:28

(马德望讯)人民党副主席兼内政部长苏庆今早在马德望市遂巴分区的投票站进行投票。他特别呼吁选民积极参与投票。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻