Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!警方在干拉省发现中国人浮尸

社会
记者:
2018年7月25日 16:22

(干拉讯)今日下午,警方在干拉省波也吕县河流发现中国男子浮尸。本报将追踪报道此事,敬请关注。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻