Cc time gif
Alpha bank banner

直击柬埔寨东残会开幕现场(组图)

国内
记者:
channa
2023年6月03日 16:42

(金边讯)柬埔寨承办第12届东盟残疾人运动会开幕式将于今晚举行。今日下午,大批民众涌入现场。组委会指出,东残会开幕式不亚于东运会开幕式,而且烟火燃放时间更长。

大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)
大批民众涌入现场。(图:柬中时报记者 Channa 摄)


广告
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 3028

相关新闻