Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

西山河水位暴涨

国内
记者:
2018年7月23日 15:59

(拉达那基里讯)据水源气象部指出,截至今日下午,拉达那基里省西山河水位暴涨,水位高度为8米,直逼警戒线,当地沿河平原地区已经遭洪水袭击。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻