Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

西山河水位暴涨

国内
记者:
2018年7月23日 15:59

(拉达那基里讯)据水源气象部指出,截至今日下午,拉达那基里省西山河水位暴涨,水位高度为8米,直逼警戒线,当地沿河平原地区已经遭洪水袭击。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻