Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪玛耐骑摩托车载爱妻 为人民党游行造势(组图)

国内
记者:
2018年7月23日 09:58

(磅湛讯)洪森总理大公子洪玛耐与夫人碧占莫妮昨日在磅湛省率领党员游行造势,洪玛耐骑摩托车载夫人,这是俩人罕见地一起参加人民党竞选活动。

 

 

555111

相关新闻