Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

突发!民众在2号公路封路示威 交通陷入瘫痪

社会
记者:
2018年7月20日 09:46

(金边讯)涉及土地纠纷的近30名市民在2号公路长夏社分区封路示威,导致交通陷入瘫痪。

 

 

555111

相关新闻