Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

突发!金边一仓库发生火灾

社会
记者:
班纳
2023年3月17日 08:53

(金边讯)今日上午8时30分左右,位于金边森速区蒙乐迪大道的一家仓库发生火灾,现场浓烟滚滚。大批消防员已赶至现场。


广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻