Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!油罐车与大卡车相撞(内附视频)

社会
记者:
2018年7月16日 17:34

(干拉讯)据《柬中时报》收到消息,在干拉省莫干县6号公路上发生一辆运砖卡车与一辆苏基密油罐车相撞。

相撞后,油罐车在公路上翻车漏油,消防队已经赶到现场抢救。本报将稍后作出进一步报道。

 

 

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻