Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

曹云德拜访新闻部长(组图)

国内
记者:
2018年7月10日 21:28

(金边讯)今日上午,高棉控股集团董事局主席曹云德勋爵率领公司代表团一行,前往新闻部拜访乔干那烈部长。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻