Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

民主联盟党万党员游行造势 党魁怕晒太阳躲车内(组图)

国内
记者:
2018年7月07日 11:41

(金边讯)柬埔寨民主联盟党游行队伍今早从洪森大道出发,约一万名党员参加游行,党主席肯维斯纳虽然亲自带队,但一直坐在车内,也没有发表任何政治讲话,显得异常低调。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻