Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

豪雨来袭 金边淹水大塞车(组图)

国内
记者:
2018年6月26日 19:21

(金边讯)今天下午又迎来一场大雨,金边街头淹水已习以为常,街道比平时更严重塞车,不少涉水的摩托车引擎死火陷入积水中,坐在车裡的也不好过,因为哪儿也去不了,此时最好不要想上厕所。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻