Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

豪雨成灾 金边街头变水上乐园(组图)

国内
记者:
森宝、嘉豪
2022年5月17日 19:02

(金边讯)今日(17日)下午5时起,豪雨来袭,首都金边多地淹水,街头变水上乐园。截至晚上7时50分,金边多地仍在下雨。

金边街头变水上乐园。(图:柬中时报)
金边街头变水上乐园。(图:柬中时报)
金街广场周围街道淹水。(图:柬中时报)
金街广场周围街道淹水。(图:柬中时报)
金街广场周围街道淹水。(图:柬中时报)
金街广场周围街道淹水。(图:柬中时报)


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻