Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Cc times 2280x300px
Olympia city
Canadia bank app

洪森总理会见韩国总统文在寅(组图)

国内
记者:
那利、嘉豪
2022年2月11日 13:07

(金边讯)今日(11日)上午,洪森总理在韩国首尔会见韩国总统文在寅。

洪森总理会见韩国总统文在寅。(图:柬中时报)
洪森总理会见韩国总统文在寅。(图:柬中时报)
洪森总理会见韩国总统文在寅。(图:柬中时报)
洪森总理会见韩国总统文在寅。(图:柬中时报)
洪森总理会见韩国总统文在寅。(图:柬中时报)


广告
Kipian kid school v2.3
Tourism city (1)

相关新闻