Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

金边再延长防疫措施 KTV和夜店续关停

国内
记者:
嘉豪
2021年11月29日 17:53

(金边讯)金边市市长坤盛29日宣布再度延长防疫措施,直至12月5日。疫情高风险行业必须暂停营业,包括KTV和夜店。社交聚会人数不得超过50人。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻