Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

“哥是来打疫苗的”!男童戴搞怪口罩惹笑众人

国内
记者:
斯雷碧
2021年9月17日 19:56

(金边讯)17日在金边市级医院,一名男童戴着印有下半脸长满大胡子的造型口罩,成为全场焦点。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻