Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

“哥是来打疫苗的”!男童戴搞怪口罩惹笑众人

国内
记者:
斯雷碧
2021年9月17日 19:56

(金边讯)17日在金边市级医院,一名男童戴着印有下半脸长满大胡子的造型口罩,成为全场焦点。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻