Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

“哥是来打疫苗的”!男童戴搞怪口罩惹笑众人

国内
记者:
斯雷碧
2021年9月17日 19:56

(金边讯)17日在金边市级医院,一名男童戴着印有下半脸长满大胡子的造型口罩,成为全场焦点。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻