Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

快讯!柬埔寨9月17日启动6岁至12岁人群新冠疫苗接种

国内
记者:
那利
2021年9月15日 10:30

(金边讯)洪森总理今日宣佈,柬埔寨将从本周五(17日)起为6岁至12岁儿童接种新冠疫苗。

洪森总理。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻