Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|拜灵2赌场爆感染群 赌客急逃遭制服

国内
记者:
彭愉雯
2021年5月31日 11:24

柬泰边境的拜灵省2家赌场暴发新冠肺炎疫情,包括赌客在内至少42人确诊。有赌客拒检测企图逃离,一度引发骚动。


【完整新闻】
《拜灵2赌场暴发疫情 赌客拒检测欲逃离被警制服》
广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻