Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|拜灵2赌场爆感染群 赌客急逃遭制服

国内
记者:
彭愉雯
2021年5月31日 11:24

柬泰边境的拜灵省2家赌场暴发新冠肺炎疫情,包括赌客在内至少42人确诊。有赌客拒检测企图逃离,一度引发骚动。


【完整新闻】
《拜灵2赌场暴发疫情 赌客拒检测欲逃离被警制服》
广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻