Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|暴雨将至!柬埔寨迈入雨季

国内
记者:
彭愉雯
2021年5月06日 19:04

#金边​ 河边暴雨狂风!水源气象部预警,本月5日至11日全国降雨量将逐渐增多,柬埔寨迈入 #雨季​,民众受促出行时须携带雨衣和雨伞。555111

相关新闻