Cc time gif
Golden global empire
Cc times banner 2020 final
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2
Cambodia yima pharmaceutical trading co.  ltd.

视频|西港封城两周 遏制疫情蔓延

国内
记者:
符之福
2021年4月23日 15:24

西哈努克市从23日起“封城”14天,直至5月6日。

此外,西哈努克市第4分区5个村,也被列入疫情“红区”,禁止居民离开住家,除非就医等紧急需求;禁止市场、餐厅等场所营业。


【完整新闻】
《西港“封城”两周 5区被列入疫情“红区”》


广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻