Cc time gif
Golden global empire
Cc times banner 2020 final
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2
Cambodia yima pharmaceutical trading co.  ltd.

视频|卫生部允私人医院启用快筛试剂

国内
记者:
符之福
2021年4月22日 16:32

卫生部批准全国私人医院使用新冠病毒抗原快速检测试剂,如病人出现新冠病毒疑似症状,医院使用快速检测确保不会感染医务人员。


【完整新闻】

卫生部批准私人医院使用新冠病毒快速检测试剂广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻