Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

影片|金边宵禁第二天 警宪执法实况

国内
记者:
彭愉雯
2021年4月03日 12:23


拍摄: Phat Channa


为期14天的宵禁令进入第二天,警方扬言即起不再宽限,将严谨执法,当晚更出动大批警宪,到金边各处巡查。


完整新闻:

《今晚起严格执行宵禁措施 违规最高罚款5000美元》
广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻