Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!洪森总理:金边市和干拉省学校暂时停课

国内
记者:
如丽
2021年2月22日 20:28

(金边讯)洪森总理22日晚发表紧急讲话,由于新冠肺炎疫情形势日益严峻,金边市和干拉省学校暂时停课两周。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻