Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Alpha bank banner
Cc times 2280wx300hpx (1)
Fixeddepo 1200x200px

快讯!洪森总理:金边市和干拉省学校暂时停课

国内
记者:
如丽
2021年2月22日 20:28

(金边讯)洪森总理22日晚发表紧急讲话,由于新冠肺炎疫情形势日益严峻,金边市和干拉省学校暂时停课两周。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 1369

相关新闻