Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

快讯!洪森总理:金边市和干拉省学校暂时停课

国内
记者:
如丽
2021年2月22日 20:28

(金边讯)洪森总理22日晚发表紧急讲话,由于新冠肺炎疫情形势日益严峻,金边市和干拉省学校暂时停课两周。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻