Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300
%e5%8a%a0%e5%8d%8e%e8%af%81%e5%88%b81
Banner

快讯!洪森总理:金边市和干拉省学校暂时停课

国内
记者:
如丽
2021年2月22日 20:28

(金边讯)洪森总理22日晚发表紧急讲话,由于新冠肺炎疫情形势日益严峻,金边市和干拉省学校暂时停课两周。


广告
%e9%85%92%e5%ba%97
Olympia   website

相关新闻