Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!洪森总理宣布:新闻从业员可率先接种新冠疫苗

国内
记者:
黄如丽
2021年2月07日 18:18

(金边讯)洪森总理宣布,新闻从业员可率先接种新冠疫苗,因为他们每天都四处采访新闻,感染病毒的风险很高。

洪森总理在机场召开新闻发布会。(图:视频截图)


广告
1500x600 1byte
Img 2621

相关新闻