Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

快讯!洪森总理宣布:新闻从业员可率先接种新冠疫苗

国内
记者:
黄如丽
2021年2月07日 18:18

(金边讯)洪森总理宣布,新闻从业员可率先接种新冠疫苗,因为他们每天都四处采访新闻,感染病毒的风险很高。

洪森总理在机场召开新闻发布会。(图:视频截图)


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻