Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!宗周分区一工厂发生大火

社会
记者:
班纳
2021年1月06日 17:43

(金边讯)今日下午5时30分左右,位于菩森芷区宗周2分区的一家工厂发生大火,现场浓烟滚滚。消防员正在现场极力救火中。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻