Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

洪森与运动员团结饭今日下午举行

国内
记者:
2018年4月03日 16:22

洪森总理今日主持大学毕业证书颁发仪式。(图:洪森脸书)

(金边讯)洪森总理将于今日下午与全国运动员共进团结饭。

4月10日,洪森总理将与华人华侨共享团结饭,预计6000人共襄盛举。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻