Cc time gif
Lifujidian 2
Artboard 1 copy
Cc times banner 2020 final
Cc times ch 2280x300px
Photo 2022 10 27 14.59.52

洪森与运动员团结饭今日下午举行

国内
记者:
2018年4月03日 16:22

洪森总理今日主持大学毕业证书颁发仪式。(图:洪森脸书)

(金边讯)洪森总理将于今日下午与全国运动员共进团结饭。

4月10日,洪森总理将与华人华侨共享团结饭,预计6000人共襄盛举。

广告
Img 9695
Img 1822
1500 600 3 (1)

相关新闻