Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

暹粒市增设红绿灯(组图)

国内
记者:
2018年4月03日 14:20

(金边讯)为了舒缓交通拥堵,暹粒省政府在市中心5个地点增设红绿灯,主要集中在6号公路。省政府也维修旧的红绿灯。

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻