Cc time gif
Lifujidian 2
Artboard 1 copy
Cc times banner 2020 final
Cc times ch 2280x300px
Photo 2022 10 27 14.59.52

暹粒市增设红绿灯(组图)

国内
记者:
2018年4月03日 14:20

(金边讯)为了舒缓交通拥堵,暹粒省政府在市中心5个地点增设红绿灯,主要集中在6号公路。省政府也维修旧的红绿灯。

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

暹粒市增设红绿灯。(图:暹粒省政府)

广告
Img 9695
Img 1822
1500 600 3 (1)

相关新闻